Garantiiteenuste otsing

Garantiiteenuste otsing Kas tootega oli garantiiprobleeme? Leia endale lähim volitatud teeninduskeskus.

Tähelepanu! Enne remonti viimist on soovitatav nendega kontakteeruda.

Informatsioon

Toote garantiikeskusesse toimetamisel on vajalik esitada toote ostudokument (arve, ostutšekk või muu ostu kinnitav dokument), mis on ühtlasi toote garantiidokument.

Soovitatav on toode ostja poolt garantiikeskusesse toimetada selliselt, et seda oleks võimalik sisse lülitada (toode peaks olema varustatud toiteplokiga ja komplektis olevate lisatarvikutega).

Pane tähele, et:

  • kõik kulud, mis on seotud kauba transpordiga garantiikeskusesse ja tagasi, kannab Ostja;
  • remonditud või vahetatud kaubale kehtivad garantiitingimused ülejäänud garantiiaja jooksul;
  • Infokandjatel/kõvaketastel olev teave ei kuulu garantii alla. Andmete kadumise või taastamise kulusid müüja ei kata. Kauba garantiiteenindusse üle andes nõustub tarbija muuhulgas sellega, et andmekandjal olevaid andmeid ei säilitata, kuna müüja sellist teenust ei osuta.

Juhul, kui pärast mõne nimetatud kauba ostmist märkad, et see on ebakvaliteetne, on Sul õigus see kaup meile tagastada toote garantiidokumendil märgitud tähtaja jooksul. Sellisel juhul võidakse defektiga toode Sinu valikul tasuta parandada (võimalusel), asendada (võimalusel) või vastavalt toote hinda alandada või ostusumma tagastada.

Tähelepanu! Kui Sul on lisaküsimusi või ei leia vajalikku hoolduskeskust, leiad lisainfot siia või võta ühendust Hansapost.ee klienditeenindusega [email protected] Nr. +372 611 5511