Privaatsuspoliitika

Versioon kehtib alates: 08.02.2022

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib „Hobby Hall Group“ OÜ veebilehe kasutamist.

Privaatsuspoliitika ei kehti ühegi kolmanda osapoole programmi, teenuse, veebilehe  kohta, isegi kui sa pääsed neile ligi Hansapost.ee veebilehe kaudu. Privaatsuspoliitikat ei kohaldata isikuandmete suhtes, mida te kolmandatele isikutele pled esitanud ja/või esitad. Kui käesolevat privaatsuspoliitikat ei kohaldata, peaksid enne oma isikuandmete esitamist tutvuma kohaldatava privaatsuspoliitikaga ja sellega seotud tingimustega, mis on avaldatud asjakohasel veebilehel, rakenduses ja/või mis on kohaldatavad seoses mõne muu teenusega, mida Sa kasutad.

Käesolev privaatsuspoliitika annab teavet selle kohta, kuidas me Sinu isikuandmeid kogume, kasutame, salvestame ja töötleme, seega palun loe käesolev privaatsuspoliitika enne Hansapost.ee veebilehe teenuste kasutamist hoolikalt läbi. „Hobby Hall Group“ OÜ veebilehte teenuseid kasutades, sealhulgas Hansapost.ee kontot registreerides, pead kinnitama, et oled käesoleva privaatsuspoliitikaga tutvunud ja sellest aru saanud. Kui Sa ei nõustu käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega, soovitame Sul mitte kasutada Hobby Hall Group“ OÜ veebilehte ja teenuseid.

Sinu isikuandmete vastutav töötleja on Hobby Hall Group“ OÜ, äriühing registrikoodiga 14628015 , aadress Luite 19a, 11313, Harjumaa, Tallinn , kontakttelefon: +372 6 115 511, e-posti aadress: [email protected] (edaspidi – Hansapost.ee või meie).

1. MIS EESMÄRKIDEL JA MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME?

Kogume ja töötleme Sinu isikuandmeid ainult siis, kui need on piisavad ja vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, mille jaoks neid töödeldakse.

Võttes arvesse Hansapost.ee teenuseid, funktsioone ja muid teile pakutavaid kommunikatsioonikanaleid, võime töödelda Sinu järgnevaid isikuandmeid:

Andmete kategooria

Isikuandmed, mida kogutakse ja töödeldakse

Kust isikuandmed pärinevad

Sinu isikut tõendav dokument, küsimustik ja kontaktandmed

Identifitseerimise andmed: Sinu nimi, perekonnanimi.

Kontaktandmed: e-posti aadress, telefoninumber, elukoha aadress.

Muud andmed, mille Sa meile omal soovil küsimustike vorme täites esitate: sünniaeg, sugu, keele valik, ettevõtte nimi ja üksikasjad, kui suhtlete meiega ettevõtte nimel, muu teave, mille Sa meile enda kohta esitate.

Saadud Sinult, kui esitad Hansapost.ee kaudu tellimuse ja selle täitmiseks vajalikud andmed, lood isikliku Hansapost.ee konto ja esitad konto kaudu oma andmed, võtad meiega ühendust päringuga, järelepärimisega, kaebusega jne.

Registreerimine, sisselogimine ja konto tehnilised ja haldusandmed

Registreerimis- ja sisselogimisandmed: e-posti aadress ja parool, mida hoiame turvaliselt krüptituna ja mida pole võimalik näha, Facebooki ID, kui loote ühenduse oma Facebooki konto kaudu.

Tehnilised/haldusandmed, mis on vajalikud konto toimimiseks ja turvalisuse tagamiseks: kasutajatunnus, konto staatus (aktiivne, blokeeritud jne), IP-aadress, konto sisselogimised ja kontoga seotud toimingud.

Muu info: märge selle kohta, et olete tutvunud Hansapost.ee kasutustingimuste ja/või privaatsuspoliitikaga, tutvumise kuupäev ja kellaaeg.

Saadud Sinult, kui registreerid Hansapost.ee ’s ja lood oma konto.

Luuakse või salvestatakse automaatselt (sealhulgas küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil), kui registreerid, logid sisse või kasutad kontot (nt tehnilised andmed).

Ostuandmed

Sinu tellimuse üksikasjad: tellitud kaubad, nende kogus, hinnad, antud allahindlused, kasutatud kupongid, tellimuse esitamise kuupäev ja kellaaeg;

Arveldusteave: makseviis, kuupäev ja kellaaeg, makse üksikasjad (sealhulgas, kuid mitte ainult, pangakonto number).

Tarneteave: tarneviis ja/või tarneaadress, kaubasaaja põhiandmed, kui oled kaubasaajaks märkinud kolmanda isiku.

Teave tellimuse oleku ja tellimuse käigu kohta: kas tellimus on valmis, lähetatud, tarnitud, teave kauba ja raha tagastamise kohta jne.

Sideandmed: teave suhtluse ja Sinuga suhtlemise kohta tellimuse ja selle täitmisega seotud küsimustes, Sinu tagasiside ja hinnangud, muu suhtluse sisu.

Muu info: märge selle kohta, et oled tutvunud Hansapost.ee kasutustingimuste ja/või privaatsuspoliitikaga, tutvumise kuupäev ja kellaaeg.

Kui sooritad ostu registreeritud kliendina, on ostuandmed seotud muude Sinu isiklikule kontole salvestatud andmetega.

Saadud Sinult, kui esitad Hansapost.ee kaudu tellimuse, sooritad tellimuse makse, võtad meiega ühendust (või võtame Sinuga ühendust) tellimuse ja selle täitmisega seotud küsimustega, kui taotlete kauba tagastamist jne.

See on loodud tellimuse täitmise käigus või saadud müüjatelt, kelle kaupu Sa ostad, ja/või partneritelt, kes aitavad meid tellimuste täitmisel (nt teave selle kohta, et tellimus on tasutud, lähetatud, tarnitud jne).

Kogume küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil siis kui selline teave on vajalik müügilepingu sõlmimiseks, tellimuse vastuvõtmiseks ja selle töötlemiseks (näiteks küpsiseid kasutatakse selle registreerimiseks, et oled müügireegleid ja/või privaatsuspoliitikat lugenud).

Sinu nõusolekud, kommunikatsiooni ja/või teenuse haldamise valikud

Nõusolekud ja suhtlusvõimalused: Sinu nõusolek turundus- ja/või muude teadete, teabe tellimise ja/või teadetest loobumise kohta.

Teenuse valikud: teave Hansapost.ee teenuste kohta, mida Sa kasutad (nt osalemine „MinuHansa“, sisu isikupärastamise teenus, linna valik jne), nende tellimise ja/või tühistamise kohta.

Sinu valikud küpsiste kohta.

Sinult saaduna (ja salvestatud automatiseeritud viisil, sealhulgas küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil), märgid oma vastavad nõusolekud ja/või valikud, tellid või keeldud asjakohastest teadetest ja/või teenustest.

Andmed Sinu sirvimise kohta Hansapost.ee veebilehel.

Andmete sirvimine: vaadatud veebilehed, vaadatud kaubad, vaadatud kuupäev ja kellaaeg, sirvimisaeg, ostukorvi lisatud kaubad ja/või soovide loend, üleslaadimise kuupäev ja kellaaeg, bänneriklõpsud, muud klikid ja huvi sisu vastu, teave, millest kasutajad lehele pääsevad, sealhulgas, kuid mitte ainult, sidusettevõtete reklaamide (ing. k. Affiliate) statistika.

Tehnilised andmed: IP-aadress, seansi ID, kasutatud brauser, seadme tüüp, eraldusvõime.

Kogutud küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil Hansapost.ee veebilehte sirvides.

Loodud Sinu sirvimisandmete põhjal (nt sirvimise statistika).

Muud andmed, mis tekivad, kui kasutate asjakohaseid Hansapost.ee

 teenuseid

Andmed, mis tekivad teatud Hansapost.ee teenuste või funktsioonide kasutamisel: näiteks kui salvestate kaupu soovide loendisse, valite ja salvestate linna (lähimate väljastuspunktide nägemiseks), salvestate veebilehe keele valiku, kinnitate oma vanuse enne Hansapost.ee 18+ poodi sisenemist jne.

Kui teed neid toiminguid registreeritud kliendina, on andmed seotud Sinu muude andmetega kui registreeritud klient.

Sinult saadud (ja salvestatud automaatsete vahenditega, sealhulgas küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil), kui kasutate asjakohast Hansapost.ee teenust või funktsiooni.

Infoleht ja muud sõnumite ülevaatuse andmed

Teave selle kohta, et sõnum on edukalt edastatud, teave sõnumi avamise ning avamise kuupäeva ja kellaaja kohta, klõpsamine sõnumis toodud linkidel, teave e-kirja kohta. Kirja edastamine (ilma adressaati fikseerimata), teave sõnumite tagasilükkamise kohta (sõnumite vastav tüüp).

Kogutud küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil, kui saate uudiskirju ja muid sõnumeid.

Sisu, mida jagad Hansapost.ee kaudu

Hansapost.ee veebileht pakub avalikult kättesaadavat tagasisidet, hinnanguid, küsimusi kaupade ja muu sisu kohta, mille esitad avalikult ja/või jagad Hansapost.ee -ga.

Pea meeles, et avaldad sisu ise, seega vastutad ainult ise jagatud sisu eest.

Saadud Sinult, kui postitad Hansapost.ee kaudu asjakohast sisu.

Sinuga suhtlemise üksikasjad

Kui võtad meiega ühendust abi saamiseks, esitad meile küsimusi, annad meile tagasisidet, esitad kaebusi jms, me töötleme meiega suhtlemiseks kasutatavaid dokumente ja koopiaid, Sinu esitatud dokumente ja andmeid, samuti meie kogutud andmeid, olenevalt millal ja millises ulatuses on need Sinu taotluse läbivaatamiseks ja vastuse andmiseks vajalikud.

Saadud Sinult, kui pöördute meie poole taotluse, tagasiside, kaebuse või muu järelepärimisega.

Kogume andmeid Sinu kohta, mis meil on juba seaduslikult kättesaadavaks tehtud, ja/või hangime need kolmandatelt osapooltelt (ntriigiasutused jms), kui see on vajalik Sinu taotluse läbivaatamiseks ja vastuse andmiseks.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

2.1. Kauba ostmine ja tellimuste täitmine.

Kogume Sinu isikuandmeid Sinu kaupade tellimuste vastuvõtmiseks, haldamiseks ja täitmiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, maksete töötlemiseks, kauba kohaletoimetamiseks, tagastuste vastuvõtmiseks, arvete väljastamiseks, Sinuga suhtlemiseks tellimuse ja selle täitmisega seotud küsimustes, nende töötlemises ja lahendamises jne.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Kui kaua me andmeid säilitame

Sinu identifitseerimis- ja kontaktandmed;

Sinu ostu üksikasjad;

Suhtluse üksikasjad, millal ja mil määral need on seotud konkreetse tellimusega.

Sinu ja Hansapost.ee vahel sõlmitud ostu-müügileping.

Konkreetset tellimust ning sellega seotud andmeid ja dokumente säilitatakse 10 aastat pärast tellimuse täitmist.

Sinu andmeid, mille salvestate isiklikule Hansapost.ee kontole järgnevate tellimuste jaoks (nt eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, kohaletoimetamise aadress, maksevahendi andmed), säilitatakse seni, kuni Su konto kehtib või kuni Sa vastavad andmed kontolt ise kustutad.

2.2. Hansapost.ee Teenuse pakkumine

Kogume ja töötleme Sinu isikuandmeid, et pakkuda Sulle teenuseid ja muid funktsioone vastavalt Hansapost.ee kasutustingimustele ja/või Sinu valikule.

2.2.1. Sinu isikliku Hansapost.ee  konto registreerimine, haldamine ja kontoga seotud teenuste pakkumine

Registreerides ja luues isikliku Hansapost.ee konto, saad palju kiiremini ja mugavamalt teha sisseoste, vaadata oma ostuajalugu, hallata oma andmeid ja valikuid ning kasutada ainult registreeritud klientidele pakutavaid Hansapost.ee teenuseid.

Sinu Hansapost.ee konto nõuetekohaseks toimimiseks, selle turvalisuse tagamiseks ja kontoga seotud teenuste pakkumiseks töötleme Sinu käest järgmisi andmeid:

Töödeldavate isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Kui kaua me andmeid töötleme

Registreerimise, sisselogimise ning konto tehnilised ja haldusandmed;

Muud Sinu Hansapost.ee kontole salvestatud ja/või sellega seotud andmed:

- Isikutuvastus- ja kontaktandmed, küsimustiku ja muud andmed, mille sisestad ja salvestad oma kontole (tarneaadressid, maksevahendi andmed jne);

- Sinu ostude ajalugu ja ostuandmed;

- Sinu nõusolekud, kommunikatsiooni ja/või teenuse haldamise valikud.

Sinu ja Hansapost.ee vahel on sõlmitud Hansapost.ee teenuste kasutamise leping millele kohalduvad Hansapost.ee veebilehe kasutamise reeglid.

Salvestame registreerimis-, sisselogimis- ja muid kontoandmeid seni, kuni Sinu Hansapost.ee konto kehtib, st kuni Sa ise või Hansapost.ee selle kustutab.

Kui oled oma konto kustutanud või see kustutatakse Hansapost.ee poolt, hävitatakse Sinu identifitseerimis-, kontakt- ja muud andmed pöördumatult või need anonümiseeritakse, nii et Sind ei saa tuvastada. Ostuandmed on lõplikult kustutatud Sinu kontolt määratud aja jooksul (10 aastat).

2.2.2. Sisu isikupärastamine ja soovitused

Selleks, et sirvimine ja ostlemine oleks Sulle veelgi mugavam ja kiirem ning esitatav sisu vastaks Sinu vajadustele, pakume sisu, soovitame kaupu, teenuseid ja funktsioone, mis võivad Sulle asjakohased olla Hansapost.ee veebilehel.

Selleks, et saaksime Sulle võimalikult hästi tundma õppida ja pakkuda Sulle tõeliselt asjakohast sisu, töötleme Sinu kohta järgmisi andmeid.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Kui kaua me andmeid töötleme

Registreeritud kliendiandmed:

- Sinu Hansapost.ee konto sisaldab identifitseerimis- ja küsimustikuandmeid ning kasutajatunnust;

- Sinu ostu üksikasjad;

- Andmed Sinu sirvimise kohta Hansapost.ee veebilehel;

- Muud andmed, mis tekivad, kui kasutad asjakohaseid Hansapost.ee teenuseid;

- Sinu nõusolekud, kommunikatsiooni ja/või teenuse haldamise valikud.

Sinu ja Hansapost.ee vahel on sõlmitud Hansapost.ee teenuste kasutamise leping., millele kohalduvad Hansapost.ee veebilehe kasutamise reeglid.

Niikaua kui oled registreeritud klient ja/või kasutad sisu isikupärastamise ja suunamise teenust.

Kui sisu isikupärastamine ja soovitused pole Sinu jaoks asjakohased, saate sellest teenusest igal ajal loobuda, määrates oma kontol Teenuste iseteeninduses vastavad valikud.

Kui loobud sisu isikupärastamise ja suunamise teenusest, siis Sinu andmeid enam sellel eesmärgil ei koguta ega töödelda.

Registreerimata klientide andmed:

- Seansi ID;

- Seansi ajal salvestatud Hansapost.ee veebilehe sirvimise andmed.

Oluline on märkida, et kõik registreerimata kliendi sirvimisandmed kogutakse ja töödeldakse ainult sisu isikupärastamiseks, see ei võimalda konkreetset isikut tuvastada.

Teatud juhtudel võib Hansapost.ee süsteem tunnustada sind kui tagasipöörduvat kasutajat ja siduda eelmise(te) sirvimisseansi ajal kogutud andmed uue sirvimisseansi andmetega. Kuid ka sel juhul ei saa me Sind konkreetse isikuna tuvastada, kuna sirvimisandmed pole seotud muude isikuandmete ja identifikaatoritega.

Sinu  nõusolek küpsiste valikute kinnitamiseks.

Kuni Su nõusolek kehtib, kuid mitte kauem kui kaks aastat.

Oma nõusolekut Saad igal ajal hallata ja tagasi võtta, muutes oma küpsise eelistusi, nagu on kirjeldatud "Küpsiste poliitikas".

2.2.3. Kuulumine "MinuHansa” klubisse ja klubi eelised 

Et Sulle veelgi rohkem eeliseid pakkuda, oleme loonud “MinuHansa” klubi.

Pärast liitumist "MinuHansa” klubiga võid Sa saada meili, SMS-i, telefoni, veebipõhiste reklaamikanalite kaudu (veebilehed, sotsiaalsed võrgustikud, Interneti-otsingumootorid, mobiilirakendused jne) pakkumisi ja/või muul viisil pakutakse teie ostu- ja sirvimisajaloo põhjal koostatud Hansapost.ee, hansapost.ee, teiste müüjate ja Hansapost.ee partnerite erilisi personaalseid ja üldisi pakkumisi ning selleks töötleme Sinu järgmisi andmeid:

Töödeldavate isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Kui kaua me andmeid töötleme

- Sinu Hansapost.ee konto sisaldab identifitseerimis-, küsimustiku- ja kontaktandmeid;

- Sinu liikmestaatus - liige või VIP liige, staatuse omandamise kuupäev ja kehtivus (kehtib ainult VIP- liikmelisuse kohta);

- Sinu ostu üksikasjad;

- Andmed Sinu sirvimise kohta Hansapost.ee veebilehel;

- Sinu nõusolekud, kommunikatsiooni ja/või teenuse haldamise valikud.

Sinu nõusolek, mille annad liitumisel "MinuHansa“ klubiga ja Hansapost.ee ning Hansapost.ee püsikliendiprogrammi "MinuHansa“ klubi reeglid

Niikaua kui oled “MinuHansa“ klubi liige.

“MinuHansa“ klubi tellimuse saad igal ajal tühistada, tehes asjakohased valikud oma kontol, Teenuste iseteeninduses.

Kui tühistad "MinuHansa“ klubi liikmelisuse, ei saadeta Sulle enam "MinuHansa“ klubi pakkumisi ega muid "MinuHansa“ klubi eeliseid. 
 

2.2.4. Muude Hansapost.ee  teenuste ja funktsioonide pakkumine

Pakume oma klientidele laias valikus kasulikke teenuseid ja funktsioone, mille pakkumine nõuab Sinu teatud isikuandmete töötlemist. Lisateavet üksikute teenuste ja nende sisu kohta leiate Hansapost.ee veebilehe kasutamise reeglitest.

Näiteks kui kasutad “Sooviloendi” teenust, salvestame Sinu “Sooviloendisse” üles laaditud kaubad. Sel juhul haldame nii Sinu “Sooviloendis” olevate kaupade loendit kui ka teavet, millal kaup Hansapost.ee -ni jõudis. Kui sirvid registreeritud kliendina, hoiame Sinu ostukorvi lisatud kaupu kuni 90 päeva ja salvestame ka teavet selle kohta, millal kaup on Hansapost.ee jõudnud. Kui valite Hansapost.ee veebilehel  linna, et näha lähimaid järeletulemispunkte, salvestame selle valiku ja jätkame selle töötlemist.

Kui kasutad Hansapost.ee teenuseid ja funktsioone registreeritud kasutajana, salvestame ja lingime tavaliselt Sinu valikud ja andmed, kui neid on, Sinu isikliku konto ja muude Sinu töödeldavate andmetega.

Teatud teenuste lahutamatu osa on elektrooniliste või muude sõnumite saatmine (nt teated ostukorvist lahkumise kohta, teated "Sooviloendisse" salvestatud kaupade hinna languse kohta, teated Hansapost.ee-eurode aegumise kohta jne). Selliste teenusesõnumite saatmisel kasutame ka Sinu kontaktandmeid, nt e-posti aadressi. Enamasti anname Sulle võimaluse teenuse märguannetest loobuda, tehes oma kontol asjakohased valikud ja/või klõpsates e-kirjas loobumislingil. Kui Sa vastad saadetud sõnumile, salvestame Sinu sõnumivalikute üksikasjad.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus selles punktis nimetatud eesmärkidel on Sinu ja Hansapost.ee vahel sõlmitud Hansapost.ee teenuste kasutamise leping, millele kohalduvad Hansapost.ee veebilehe kasutamise reeglid, või üksikjuhtudel Sinu nõusolek, mille annad kaudsete toimingutega, kasutades vastavat teenust või funktsiooni.

Me säilitame isikuandmeid selles jaotises nimetatud eesmärkidel seni, kuni need on vajalikud vastava teenuse või funktsiooni pakkumiseks ja/või seni, kuni Sa seda teenust või funktsiooni kasutad.

2.3. Otseturundus ja muu turundustegevus

2.3.1. Üldised ja isikupärastatud otseturunduse sõnumid

Hansapost.ee kaudu võid tellida uudiskirju, saada teavet Hansapost.ee ja/või teiste müüjate uudiste, kampaaniate, sooduskoodide ja looside kohta, samuti saada pakkumisi, mis on spetsiaalselt Sinu jaoks kohandatud vastavalt Sinu ostu- ja sirvimisajaloole. Selliste ettepanekute ja teabe edastamiseks töötleme Sinu kohta järgmisi andmeid:

Töödeldavate isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Kui kaua me andmeid töötleme

Sinu kontaktandmed;

Sinu ostude ajalugu ja Hansapost.ee  sirvimine, kui olete otsustanud saada spetsiaalselt teile kohandatud pakkumisi;

Infoleht ja muud sõnumite ülevaatuse andmed.

Sinu nõusolek, mille annad tellides Hansapost.ee uudiskirja, et saada üldiselt ja/või spetsiaalselt kohandatud teateid ja pakkumisi.

Töötleme ülevaatuse infolehti ja muid teateid lähtuvalt meie õigustatud ärilistest huvidest. Selliste andmete kogumine ja analüüs võimaldab meil hinnata otseturunduskampaaniate asjakohasust ja tõhusust, nii et sõnumid oleksid Sulle huvitavad ja asjakohased ning meie otseturundus oleks tõhus.

Kuni Sinu nõusolek kehtib.

Võid igal ajal oma nõusoleku infolehtede, üld- ja/või kohandatud sõnumite ja pakkumiste saamiseks tühistada, määrates oma Hansapost.ee kontol sobivad sõnumivalikud või klõpsates e-kirjas tellimusest loobumise linki või pöördudes meie poole aadressil [email protected], +372 6 115 511.

2.3.2. Muu veebiturunduse tegevus

Hansapost.ee veebilehel saame kasutada Google'i, Adformi ja teiste veebireklaamide pakkujate teenuseid. Tavaliselt koguvad reklaamipakkujad sõltumatute andmetöötlejatena küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil Sinu andmeid Hansapost.ee veebilehel sirvimisel, selleks, et pakkuda Sulle asjakohast Interneti-reklaami Hansapost.ee lehel, muudel veebilehtedel ja/või muudel veebipõhistel reklaamikanalitel (sotsiaalvõrgustikud, mobiilirakendused, Interneti-otsingumootorid jne).

Sinu sirvimisandmeid Hansapost.ee veebilehel reklaamimise eesmärgil kogutakse ja töödeldakse Sinu nõusoleku alusel, mille saad esitada või tühistada, nõustudes või lükates tagasi sihitud (kaubanduslikud) küpsised. Leiate lisateavet Hansapost.ee reklaamipartnerite ja nende kasutatavate küpsiste kohta ja saate hallata sihitud (kaubanduslikud) küpsiste seadeid Hansapost.ee küpsiste poliitikas.

2.4. Sinu taotluste ja teiste taotluste läbivaatamine

Kui pöördud meie poole abi saamiseks, esitad meile küsimusi, esitad meile taotlusi, tagasisidet, kaebusi jne, edastate tavaliselt meile oma isikuandmeid.

Kasutame Sinu isikuandmeid selleks, et Sinu taotlust või muud taotlust korralikult ja objektiivselt uurida, anda Sulle vajalikku teavet, vastata Sinu küsimustele, lahendada Sinu taotlusi või nõudeid. Samuti võime Sinu taotluste, nõuete ja muude päringute andmeid kasutada Sinu õiguste ja õigustatud huvide kaitsmiseks, kui Sinu taotlus, nõue või muu päring tekitaks kohtuvaidluse või sellise vaidluse tekkimise tõenäosuse.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Kui kaua me andmeid töötleme

Sinu identifitseerimis- ja kontaktandmed;

Sinuga suhtlemise andmed;

Muud Sinu taotluse või päringu töötlemiseks vajalikud andmed.

Juriidilise kohustuse täitmine Kliendi taotlustele ja päringutele vastamiseks.

Sinu ja Hansapost.ee vaheline sõlmitud leping ja/või selle täitmine, kui Sinu taotlus või päring on seotud lepingu ja/või selle täitmisega.

Meie õigustatud huvi on kaitsta Sinu õigusi ja huve, kui esitad meile kaebuse või nõude, kui algatatakse või tõenäoliselt tekib õigusvaidlus.

Sinu taotluse või muu taotluse töötlemise ajal anname vastuse ja säilitame seotud andmeid veel kaks aastat pärast taotluse lahendamist.

Kui Sinu taotluse, nõude või muu päringu tulemusena algatatakse või võib tekkida kohtuvaidlus, võime Sinu andmeid säilitada kauem kuni kaebuse või hagi esitamise aegumistähtaeg lõpeb ja/või jõustub lõplik otsus.

2.5. Statistilise tegevuse analüüs, äritegevuse arendamine ja täiustamine

Soovime klientidele võimaldada Hansapost.ee veebilehte võimalikult lihtsalt ja mugavalt kasutada, eesmärgiga, et meie teenused klientidele oleksid asjakohased ja kasulikud ning kliendikogemus oleks võimalikust parim. Seetõttu analüüsime oma tegevuse arendamiseks ja täiustamiseks pidevalt, kuidas kliendid kasutavad Hansapost.ee veebilehe teenuseid ning haldavad erinevaid andmeid.

Oluline on mainida, et analüüsi ja statistika tegemisel töötleme isikupärastamata koondandmeid ega töötle Sinu kontaktandmeid ega muud teavet, mis Sind isikupärastaks. See tähendab, et analüütilised ja statistilised andmed ei võimalda konkreetset kasutajat tuvastada, ei ole seotud tuvastatud kasutaja muude isikuandmetega ega ole koondatud konkreetse kasutaja andmekogudesse.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Kui kaua me andmeid töötleme

Hansapost.ee veebilehe sirvimise kokkuvõtlikud andmed;

Kliendi ostuandmete koondandmed;

Infolehtede ja muude aruannete kokkuvõtlikud ülevaateandmed;

Suhtluse kokkuvõte kliendi andmetega.

Teostame analüüsi ja statistikat ning kogume ja töötleme sel eesmärgil andmeid ainult Sinu nõusolekul. Igal ajal saad analüütiliste ja statistiliste küpsistega nõustuda või neist keelduda, muutes oma valikuid.

Hoiustame andmeid seni, kuni töötlemise eesmärgid on saavutatud.

Hansapost.ee veebilehel saame kasutada Google Analytics’i ja/või muude veebilehtede analüüsiteenuste pakkujate vahendeid. Google Analytics ja muud analüüsivahendid koguvad sirvimisandmeid küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil. Tavaliselt kasutab Hansapost.ee esimese osapoolena Google Analytics’i küpsiseid, st meie enda kontrollitud küpsiseid.

Soovitatav: kogume ja kasutame analüütilisi ja statistilisi andmeid Hansapost.ee veebilehe ja/või mobiilirakenduse külastamise ja kasutamise kohta ainult Sinu nõusolekul, et hinnata meie teenuste ja/või turunduskampaaniate tõhusust ning teha olulisi otsuseid meie tegevuste arendamiseks ja täiustamiseks (nt Hansapost.ee tootevaliku ja teenuste arendamine, Hansapost.ee veebilehe ja mobiilirakenduse täiustamine). Kui aga oled analüütiliste küpsiste vastu, saad nendest keelduda oma veebilehitsejas, nagu on märgitud Hansapost.ee küpsistepoliitikas.

2.6. Profileerimine ja automaatne otsustamine

Sulle isikupärastatud sisu ja soovituste pakkumiseks (privaatsuspoliitika punkt 2.2.2) pakutakse Sulle kohandatud otseturunduspakkumisi (privaatsuspoliitika punkt 2.3.1) ja/või pakume Sulle Hansapost.ee klubi” eeliseid (privaatsuspoliitika punkt 2.2.3), kasutame andmete automatiseeritud analüüsi ja otsuste langetamist, sealhulgas profileerimist. See tähendab, et kasutame Sulle asjakohaseks otstarbeks töödeldud andmete rühmitamiseks ja analüüsimiseks automatiseeritud vahendeid ning omame teadmisi ja teeme ennustusi selle kohta, milline sisu ja/või sõnumid võivad Sulle asjakohased olla. Selleks, et oma kliente veelgi paremini tundma õppida, teada nende vajadusi ja eelistusi, saame ka kliendid kategoriseerida vastavalt erinevatele omadustele (näiteks vanus, asukoht, sirvimis- ja/või ostuharjumused jne).

Selline automatiseeritud analüüs, profiilide koostamine ja otsuste tegemine võimaldab meil tõhusalt töödelda meie klientide kohta käivat teavet ja saavutada eespool nimetatud konkreetseid eesmärke, st kohandada sisu, soovitusi ja/või ettepanekuid vastavalt Sinu vajadustele ja eelistustele. Need toimingud ei ole mõeldud ainult isikuandmete töötlemiseks, need ei avalda Sulle olulist mõju ega oma Sinu jaoks mingeid juriidilisi tagajärgi.

3. KAS MA SAAN MITTE NÕUSTUDA MINU ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA NING HANSAPOST.EE VEEBILEHEL JA MOBIILIRAKENDUSES KASUTAMISEGA?

Sul on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, kui töötlemine põhineb teie nõusolekul. Näiteks võite igal ajal võtta tagasi oma nõusoleku otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Samuti on Sul igal ajal õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, kui töötlemine põhineb meie õigustatud huvil. Sellisel juhul ei töötle me Sinu isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui selleks on mõjuv õiguspärane põhjus, mis kaalub üles Sinu huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemiseks on muu õiguslik alus.

Näiteks kui isikuandmeid töödeldakse lepingu (nt teie ostutellimus) sõlmimiseks või täitmiseks ja/või Sulle soovitud Hansapost.ee teenuse pakkumiseks, ning Sa ei annaks ega lubaks asjakohaseid isikuandmeid töödelda, ei saaks Sa ostutellimust esitada ega asjakohast teenust kasutada.

4. KELLELE SINU ISIKUANDMED EDASTATAKSE?

Sulle pakutavate kaupade ja teenuste pakkumiseks võime Sinu isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele. Edastame Sinu isikuandmeid ainult siis, kui isikuandmete edastamiseks on õiguslik alus ja isikuandmed on mõeldud Sinu ostutellimuse nõuetekohaseks täitmiseks ja/või vastava teenuse osutamiseks.

Sinu isikuandmeid edastatakse teenusepakkujatele. Sinu isikuandmeid edastatakse teenusepakkujatele, näiteks transpordiettevõtetele, kõnekeskustele ja teistele Hansapost.ee teenuseid pakkuvatele ettevõtetele. Need isikud, kes tegutsevad Hansapost.ee volitatud töötlejatena, on hoolikalt valitud ja peavad isikuandmete töötlemisel järgima Hansapost.ee andmetöötluslepingut või muul viisil antud juhiseid ja nõudeid.

Kohtumenetluses ja muudel seaduses sätestatud juhtudel võib Sinu isikuandmeid edastada riigiasutustele Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

Sinu isikuandmeid võidakse edastada väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Sinu isikuandmeid edastatakse väljaspool EMP-d, kui on täidetud järgmised tingimused:

- andmeid edastatakse ainult meie usaldusväärsetele partneritele, kes tagavad Sulle meie teenuste pakkumise; ja

- koos selliste partneritega on vastavalt Euroopa Komisjoni kinnitatud andmetöötluse tüüptingimustele allkirjastatud andmetöötluslepingud, mis tagavad teie isikuandmete turvalisuse vastavalt seaduse nõuetele; või

- on Euroopa Komisjon teinud otsuse meie partneri asukohariigi sobivuse kohta, st tagatud on piisav turvalisuse tase.

Edastame teie isikuandmeid väljapoole EMP-d üksnes asjakohaseid kaitsemeetmeid rakendades. Sul on võimalik kohaldatavate kaitsemeetmetega tutvuda, võttes meiega ühendust e-posti teel [email protected].

5. KUI KAUA ME ISIKUANDMEID SÄILITAME?

Sinu isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik konkreetsetel eesmärkidel, milleks andmeid kogutakse.

Andmete säilitamise perioodid individuaalseks andmetöötluseks on üksikasjalikult kirjeldatud käesoleva privaatsuspoliitika 2. osas.

Isikuandmeid võidakse privaatsuspoliitikas sätestatust kauem säilitada vaid juhul, kui:

- on alust kahtlustada, et olete toime pannud rikkumise ning vajame Sinu andmeid võimaliku rikkumise uurimiseks;

- Sinu andmed on vajalikud vaidluse või kaebuse nõuetekohaseks lahendamiseks;

- kui andmed on vajalikud Hansapost.ee veebilehe turvalisuse tagamiseks, nt külastaja või kliendi kahtlaste tegevuste märkamine;

- muude õigusaktides sätestatud eriliste põhjuste, tingimuste või juhtumite korral.

6. KUIDAS SAAN HANSAPOST.EE KORRALDATUD JUURDEPÄÄSU ISIKUANDMETELE?

Sul on õigus tutvuda oma isikuandmete töötlemise üksikasjadega ning saada juurdepääs enda isikuandmetele. Isikuandmetele pääsete juurde ja nende töötlemise kohta saate rohkem infot järgmistel viisidel.

- saates meile päringu e-posti teel: [email protected];

- võttes meiega ühendust telefoni teel +372 6 115 511.

7. KUIDAS SAAN MUUTA/PARANDADA ISIKUANDMEID?

Kui märkate, et Sinu isikuandmed on ebatäpsed või puudulikud ning soovite neid muuta või parandada, saate seda teha järgmistel viisidel:

- oma isiklikul kontol „Muuda profiili”;

- võttes meiega ühendust e-posti teel [email protected];

- võttes meiega ühendust telefoni teel +372 6 115 511.

8. KAS SAAN PALUDA, ET KUSTUTAKSITE MINU ISIKLIKUD ANDMED?

Sul on õigus taotleda, et me enam Sinu isikuandmeid ei töötleks ja kustutaksime need vähemalt ühel järgmistest asjaoludest:

- isikuandmed pole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi;

- tühistad töötlemise aluseks olnud nõusoleku ja töötlemiseks pole muud õiguslikku alust;

- Sinu isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult;

- olete esitanud vastuväiteid isikuandmete töötlemise vastu meie õigustatud huvi alusel ja konkreetsel juhul on teie huvid ülekaalus.

Vabandame, kuid Sinu isikuandmeid meie andmebaasist ei kustutata, kui leiame, et:

- Sinu isikuandmed on vajalikud eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti või töödeldi;

- Sa ei ole tühistanud oma nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks, kui andmeid töödeldakse Sinu nõusoleku alusel;

- isikuandmete töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide jaoks ja Sinu huvid ei ole ülekaalus;

- Sinu andmeid tuleb töödelda juriidiliste nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks;

- oleme kohustatud töötlema Sinu isikuandmeid kooskõlas kehtivate Euroopa Liidu ja siseriiklike õigusaktidega.

Võid taotleda oma isikuandmete kustutamist järgmistel viisidel:

- võttes meiega ühendust e-posti teel [email protected];

- võttes meiega ühendust telefoni teel +372 6 115 511.

Kui soovid oma isikliku Hansapost.ee konto kustutada, saad seda ise teha oma kontolt "Muuda profiili" - "Konto eemaldamine".

9. KAS MUL ON ÕIGUS PIIRATA OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMIST?

Sul on õigus piirata meie võimalusi Sinu isikuandmete töötlemiseks. Kui piirad oma isikuandmete töötlemist, ei tee me Sinu isikuandmete suhtes enam muid töötlemise toiminguid, välja arvatud isikuandmete säilitamise eesmärgil. Võid piirata isikuandmete töötlemist vähemalt ühel järgmistest asjaoludest:

- Sinu isikuandmed on ebatäpsed (sel juhul piirdub isikuandmete töötlemine andmete õigsuse kontrollimisega);

- Sinu isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid Sa ei nõustu oma andmete kustutamisega;

- Hansapost.ee ei vaja Sinu isikuandmeid enam kindlaksmääratud eesmärkidel, kuid see on Sulle vajalik juriidiliste nõuete esitamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks;

- Sinu isikuandmeid töödeldakse, kui oled selle vastu (andmetöötlus on sellel alusel piiratud seni, kuni on kontrollitud, kas Sinu isikuandmete töötlemise põhjused ja huvid on meie õigustatud huvist tähtsamad).

Isikuandmete töötlemist saate piirata järgmistel viisidel:

- võttes meiega ühendust e-posti teel [email protected];

- võttes meiega ühendust telefoni teel +372 6 115 511.

10. MIS ON ÕIGUS ANDMETE TEISALDATAVUSELE? KUIDAS SAAN SEDA KASUTADA?

Õigus andmete teisaldatavusele tähendab seda, et Sul on lubatud struktureeritud, üldkasutatavas, arvutis loetavas ja koostalitlusvõimelises vormingus saada Sinu esitatud isikuandmeid, mida töötleme automatiseeritud viisil. Sinu palvel ja kui see on tehniliselt võimalik, võidakse Sinu andmed edastada otse teisele Sinu määratud isikule.

Struktureeritud vormingus saad esitada isikuandmete esitamise või edastamise taotluse järgmistel viisidel:

- võttes meiega ühendust e-posti teel [email protected];

- võttes meiega ühendust telefoni teel +372 6 115 511.

11. KUIDAS SAAN TAOTLEDA OMA ÕIGUSTE RAKENDAMIST?

Isikuandmete ja õiguste rakendamisega seotud taotlusi saate esitada järgmistel viisidel:

- võttes meiega ühendust e-posti teel [email protected];

- võttes meiega ühendust telefoni teel +372 6 115 511.

Meie süsteemis tuvastame Sinu teie e-posti aadressi järgi. Meile taotluse esitamisel esita alati oma e-posti aadress, mille kohta teave on esitatud, ühel järgmistest viisidest. Kui Sa ei esita e-posti aadressi või kui see ei ühti seda taotleva isiku e-posti aadressiga, ei saa me Sinu isikut korrektselt tuvastada, edastada Sulle taotletud teavet ega Sinu taotlust täita.

Mugavuse huvides, leiad taotlusvormid, logides profiili redigeerimise keskkonnas oma isiklikule kontole sisse.

Kui arvate, et Sinu õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, võid oma õiguste kaitseks pöörduda riikliku isikuandmete kaitse inspektsiooni poole. Eestis on selleks Andmekaitse Inspektsioon. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed leiate siit: www.aki.ee.

12. KÜPSISED.

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, nt Pikslisildid (ingl. „Pixel Tags“), veebimajakad (ingl. „Web Beacons“), selged GIF-failid (ingl. „clear GIF“) jms (ühiselt - "Küpsised"). Küpsised ei kahjusta Sinu arvutit ega seadet. Need aitavad meil tagada meie veebilehe toimimist ja funktsionaalsust, pakkuda Sulle Hansapost.ee teenuseid, koguda analüütilist ja statistilist teavet veebilehel sirvimiseks, reklaami ja turunduse teostamiseks.

Lisateavet küpsiste ja nende kasutamise kohta leiad küpsiste poliitikast: https://hansapost.ee/et/t/cookie-policy

Reeglid, mis kehtisid kuni 08.02.2022, leiate siit.