30-PÄEVANE TAGANEMISÕIGUS

Vastavalt võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 30 päeva jooksul. Hansapost.ee e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, kui kaup on tarbijale üle antud, kui võlaõigusseadusest ei tulene teisiti.

30-päevase taganemisõiguse kasutamisel tuleb lähtuda võlaõigusseaduses ja Hansaposti Kasutamistingimustes sätestatust. Käesoleval lehel on toodud info kergemaks leidmiseks välja olulisemad tingimused:

 1. Tarbija peab taganemisõiguse kasutamisel jälgima võlaõigusseaduse §-s 562 sätestatud tarbija kohustusi. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.
 2. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse Hansapost.ee e-poe aadressil [email protected], kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Avalduse vorm on kättesaadav SIIN. Pärast avalduse saamist saadab Müüja Kliendile viivitamatult kinnituse avalduse kättesaamise kohta.
 3. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
 4. Tähelepanu! Toodete tagastamisel veenduge, et kõik oleks korrektselt pakendatud ja oht, et toode võiks transpordil viga saada oleks välistatud.
 5. Kaup, mis saabub tellijani pakendis osadeks võetuna (trenažöörid, jalgrattad, mööbel jne) peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel tellijale.
 6. Kasutades 30-päevast taganemisõigust kannab tarbija asja Hansapost.ee-le tagastamisega seotud otsesed kulud.
 7. Kogu toodete eest tasutud summa (sh transpordimaksumus) tagastatakse Kliendile 30 päeva jooksul alates sellest kui Klient on Hansapost.ee-le tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi asja tagasi saatmise kohta. Raha tagastatakse pangaülekandega pangakontole, mille pealt tehing teostati, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Klient lepivad kokku teisiti.
 8. Tähelepanu! 30-päevane tagastusõigus ei kehti võlaõigusseaduse § 53 lõikes 4 sätestatud juhtudel, sealhulgas järgneva kauba puhul:
 • tooted, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestatud;
 • audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on tarbija avanud;
 • suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud (nt kõrvaklapid jms).
 1. Samuti ei kehti 30-päevane tagasimaksegarantii järgmiste kaubagruppide suhtes:
 • Hansapost.ee kinkekaardid;
 • pakendatud kaubad, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud ja mida ei saa tagastada tervishoiu või hügieeni põhjustel;
 • beebiriided;
 • mänguasjad, imikute mänguasjad, imikute hooldusvahendid;
 • kaubad, mis valmistati Ostja eritellimusel või on ilmselgelt selleks kohandatud või mis oma olemuse tõttu pärast Ostjale üleandmist ei saa olla tagastatud seoses kaubanduslike omaduste kaotamisega, on kiiresti riknevad või nende säilivusaeg lõpeb;
 • täiskasvanutele mõeldud tootevalikusse kuuluvad tooted;
 • jalanõud;
 • riided.

Täpsema info saamiseks palun tutvuge ka Hansaposti Kasutamistingimustega SIIN. Vajadusel saate alati küsida lisainfot ka meie klienditeenindusest [email protected] või tel: +372 6115511.