Hinda tellitud tooteid!

Hinnates tellitud tooteid, annad meile olulist tagasisidet ning aitad teisi kliente ostuotsuse tegemisel. Lisaks osaled hinnanguid jättes automaatselt loosimistes ning võid võita auhindu!

Kuidas tooteid hinnata?

 • Logi sisse Hansapost.ee veebipoodi.
 • Klõpsa oma andmete juures valikule Tellimused.
 • Vali lehel Minu tellimused tellimus, mille tooteid soovid hinnata või klõpsa nuppu Hindamata tooted, et näha kõiki hindamata tooteid.
 • Hinda toodet ja kirjuta arvustus.

Loe loosimise reegleid siit.

Arvustuse kirjutamisel pane tähele järgmist:

 • Tootearvustused ja kommentaarid peavad olema seotud kõnealuste toodetega või veebipoe Hansapost.ee funktsioonidega.
 • Ära postita sisu, mis on kuritegelik või sisaldab viiteid kuriteole.
 • Ära postita solvavat, laimavat, ahistavat, ähvardavat või vägivaldset sisu. Näiteks ära postita valeinfot, ära kasuta keelt, mis on vastuolus kehtestatud sotsiaalsete normidega, ära väljenda viha ega sallimatust, ära postita sisu, mis põhineb rassil, rahvusel, sool, usutunnistusel, veendumustel, seksuaalsel sättumusel, vanusel või puudel. Samuti on keelatud vägivalla propageerimine päritolu, sotsiaalse staatuse, tõekspidamiste või hoiakute, erakondadesse või organisatsioonidesse kuulumise põhjal ning mis tahes isiku või isikute rühma vastu.
 • Ära postita sisu, mis on nilbe, pornograafiline või sisaldab alastust või seksuaalseid pilte.
 • Ära postita sisu, mis rikub või võib rikkuda kolmandate isikute isiklikke ja mittevaralisi õigusi. Näiteks ärge avaldage kolmandate osapoolte fotosid ega muud intellektuaalomandi teavet.
 • Ära postita sisu, mis rikub teiste privaatsust või avaldab isiklikke andmeid: sealhulgas, kuid mitte ainult, telefoninumbreid, e-posti aadresse, postiaadresse või muud isiklikku teavet.
 • Ära postita reklaammaterjale ega sisu, mis sisaldab linke kolmandate osapoolte saitidele. Samuti on keelatud reklaamida või paluda tarbijal oma kaupu või teenuseid osta või müüa.
 • Ära postita sisu, mis julgustab või toetab toote ohtlikku või sobimatut kasutamist.

Juhime tähelepanu, et Hansapost.ee veebipoe kasutajate arvustusi, tagasisidet, vastuseid ja kommentaare kontrollib lehe toimetaja ning neid ei avaldata, kui need ei vasta ülaltoodud sisureeglitele. Kontrollitud arvustusi, vastuseid, tagasisidet ega kommentaare ei muudeta ja need avaldatakse algsel kujul.

Klientide arvustusi kasutatakse selleks, et järjestada tooteid hinnangu järgi. Hinnangu järgi järjestamisel kuvatakse eelisjärjekorras neid tooteid, mis on saanud kõige rohkem kõrgeid hinnanguid.

Kasutajat, kes on jätnud Hansapost.ee veebipoes arvustuse, tagasiside, vastuse, kommentaarid või muu teabe, loetakse alati selle teabe omanikuks ning ta vastutab täielikult selle teabe õigsuse ja õiguspärase kasutamise eest. Hansapost.ee ei vastuta selle eest, et kasutaja poolt avaldatud sisu võib rikkuda kolmandate osapoolte õigusi või huve.

Hansapost.ee veebilehel jäetud kasutajate arvustusi ja hinnanguid kuvatakse ka teistel samasse gruppi kuuluvatel e-platvormidel, mille puhul tõlked teostatakse automaattõlgetena.

Arvustuste, kommentaaride, tagasiside, sõnumite, ideede, ettepanekute või muu sisu postitamisega kinnitab kasutaja, et annab veebipoele Hansapost.ee õiguse (mitteainuõiguslik litsents, kui avaldatud sisu kasutamine nõuab litsentsi) avaldada, avalikustada, kohandada, kopeerida, reprodutseerida või muul viisil kasutada.

Loosimise reeglid

Korraldaja

Hobby Hall Group OÜ, registrikood: 14628015, Luite 19a, 11313, Harjumaa, Tallinn, e-posti aadress: [email protected] (edaspidi Korraldaja või Hansapost.ee).

Loosimises osalemine ja toimumisaeg

Osaled loosimises, jättes ostetud toote kohta hinnangu Hansapost.ee veebipoes.

Loosimises ei saa osaleda Hooby Hall Group töötajad või nendega samasse leibkonda kuuluvad isikud. 

Auhind

Loosimises osalenute vahel loositakse aeg-ajalt välja erinevaid auhindu. Jättes arvustuse osaled automaatselt auhinnamängus.

Võitjate valimine ja väljakuulutamine

Korraldaja loosib võitja kõigi Hansapost.ee veebipoes arvustuse kirjutanud klientide vahel. Võitjat teavitatakse isiklikult e-posti teel. Kui võitjaga ei õnnestu ühendust saada nädala jooksul pärast loosimist, on korraldajal õigus välja loosida uus võitja. Pärast seda ei ole algsel võitjal enam õigust auhinnale. Võitja saab valida auhinna kättesaamisest keeldumise, sel juhul loositakse välja uus võitja. 

Isikuandmete töötlemine

Osalejate nime ja kontaktandmeid kasutatakse ainult loosimise läbiviimiseks, sellest teavitamiseks ja auhinna kättetoimetamiseks. Osalejate esitatud teavet ei avalikustata ega kasutata otseturunduse eesmärgil ilma osaleja nõusolekuta. Lisateave privaatsuspoliitika kohta: hansapost.ee/et/t/privaatsuspoliitika.

Korraldaja vastutus

Kõik Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt tasumisele kuuluvad Auhindadega seotud tasud (sh saatmiskulud) tasub Korraldaja. 

Korraldaja ei vastuta vigade eest, mille kasutaja on isiku- ja kontaktandmete esitamisel teinud. Korraldaja ei vastuta internetiühenduse katkestuste eest. Mängu korraldamist takistavate tehniliste rikete korral peab Korraldaja tegema kõik endast oleneva, et need võimalikult kiiresti kõrvaldada. 

Juhul, kui selleks on oluline põhjus, on Korraldal õigus muuta mängu auhindu, reegleid ja tingimusi, teatades sellest avalikult Hansapost.ee e-poe lehel.

Muud tingimused

Loosimises osaledes kinnitavad osalejad, et on käesolevate reeglitega tutvunud ja kohustuvad neid täitma.