HANSAPOST.EE KASUTUSTINGIMUSED

Enne Hansapost.ee (edaspidi: veebileht) kasutamist või registreerumist peate siinsed kasutustingimused hoolikalt läbi lugema. Veebilehel registreerumisel nõustute selgesõnaliselt aktsepteerima kasutustingimusi. Kui te kasutustingimusi ei aktsepteeri, ei tohi te kasutada veebilehte , mis on veebilehel www.hansapost.ee kättesaadavad.

Versioon jõustub alates 08.02.2022

Siinsed kasutustingimused kirjeldavad veebilehe funktsioone ja teenuseid, mis on Teile kättesaadavad, kui külastate veebilehte või sooritate neil oste. Kasutustingimused kehtivad, kui registreerute veebilehel ja kasutate neid. Teil on soovitatav kasutustingimuste koopia edaspidiseks kasutamiseks välja printida või alla laadida ja alles hoida. Võite alati vaadata meie kasutustingimuste kehtivat versiooni meie veebilehel või meiega ühendust võtta, et saada koopia e-postiga. See dokument on juriidiliselt siduv leping Teie kui veebilehe www.hansapost.ee kasutaja ning Hobby Hall Group OÜ kui veebilehe www.hansapost.ee internetipõhise kauplemiskoha pidaja vahel.

Veebilehel registreerimata www.hansapost.ee külastajatel on võimalus vaadata ja kasutada ainult osa veebilehel olevast teabest ning neil puudub võimalus kasutada teatud teenuseid, mis on kättesaadavad üksnes registreeritud kasutajatele. Sellised külastajad/kasutajad peavad igal juhul järgima siinseid kasutustingimusi, privaatsuspoliitikat ning muid veebilehel toodud tingimusi ja reegleid ning kõiki kohaldatavaid seadusi.

Kasutustingimustega nõustumisega avaldate ja kinnitate, et olete tutvunud kasutustingimuste ja muude kohaldatavate tingimuste ning kokkulepetega (kui need on olemas) ja kohustute järgima neid reegleid hansapost.ee veebilehe kasutamise ajal.

1. MÕISTED

1.1. Järgmistel mõistetel, kui neid kasutatakse kasutustingimustes, on järgmine tähendus:

1.1.1. Konto tähendab veebilehel www.hansapost.ee loodud kliendikontot.

1.1.2. Konto peatamine tähendab Hansapost.ee iseseisvalt või Müüja teate alusel tehtud toiminguid seoses sellega, et Klient rikub kasutustingimusi ning muid veebilehel toodud tingimusi ja reegleid. Kui Kliendi konto on peatatud, ei tohi Klient kuni peatamise tühistamiseni teenustele juurde pääseda ega neid kasutada.

1.1.3. Klient või Teie tähendab Hansapost.ee veebilehte või teenuseid kasutavat füüsilist või juriidilist isikut.

1.1.4. Registreeritud klient tähendab Kontot omavat Klienti.

1.1.5. Privaatsuspoliitika tähendab veebilehel avaldatud isikuandmete töötlemist reguleerivaid reegleid.

1.1.6. Teenused tähendavad mis tahes teenuseid, mida Hansapost.ee kliendile veebilehel pakub. Teenuste ulatus, mida pakutakse ainult registreeritud klientidele, on loetletud siin https://hansapost.ee/et/t/teenused.

1.1.7. Kasutustingimused tähendab siinseid veebilehel kasutustingimusi.

1.1.8. Hansapost.ee tähendab Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsevat osaühingut Hobby Hall Group OÜ, registrikood 14628015, juriidiline aadress Luite tee 19A, 11313 Tallinn, Eesti Vabariik, kontakttelefon: +372 6 11 5511, e-post: [email protected], kes pakub oma tooteid ja teenuseid veebilehel ning haldab veebilehte.

1.1.9. Müüja tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes pakub oma tooteid ja teenuseid veebilehe kaudu individuaalselt ja kellega Klient otsustab sõlmida ostulepingu.

1.1.10. Ostuleping tähendab Kliendi ja Hobby Hall Group OÜ või Müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepingut, mille sõnastus on avaldatud veebilehel https://hansapost.ee/et/t/E-poe_reeglitega

1.1.11. Veebileht tähendab aadressil www.hansapost.ee saada olevat veebilehte.

1.1.12. Soovinimekiri tähendab veebilehel olevate kaupade nimekirja, mille on loonud ja salvestanud registreeritud klient.

1.1.13. Ostukorv tähendab kaupade nimekirja, mille registreeritud klient on valinud ja mida ta soovib osta.

2. TEENUSED

Veebilehte saavad sirvida ja nende kaudu kaupu osta nii registreeritud kliendid kui ka kliendid, kes pole registreeritud ja kellel pole kontot. Hansapost.ee poolt osutatavaid teenuseid saab kasutada internetiühenduse olemasolul veebibrauseri kaudu. Registreerimata klientidel on võimalus vaadata ainult osa veebilehe sisust, kuid nad ei saa kasutada Hansapost.ee poolt üksnes registreeritud klientidele osutatavaid teenuseid, mis on loetletud allpool.

Registreeritud klientidele pakutakse järgmiseid teenuseid, mis ei ole kättesaadavad registreerimata klientidele:

Teenus Kirjeldus
Sisu isikupärastamine ja soovitused

Selleks, et veebilehe sirvimine ja ostlemine teie jaoks veelgi mugavamaks ja kiiremaks muuta, soovitab Hansapost.ee kaupu, teenuseid, funktsioone ja pakub sisu, mis võib teile veebisaidil olla asjakohane.

Anname soovitusi, võttes arvesse teie Hansapost.ee kaupade ostmise, sirvimise ja teenuste kasutamise ajalugu, samuti muud teavet, mis meil teie kohta seaduslikult olemas on.

Teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me selle teenuse pakkumiseks töötleme, leiate Hansapost.ee privaatsuspoliitikast.

Kui sisu isikupärastamine ja soovitused pole teie jaoks asjakohased, võite sellest teenusest igal ajal loobuda Hansapost.ee kontoiseteeninduse kaudu.

Soovide nimekiri ja meeldetuletused

Hansapost.ee annab teile võimaluse luua isiklikule kontole kaupade soovinimekirja, mille abil on teil võimalus valitud kaubad igal ajal soovinimekirja salvestada või sealt kustutada.

Hasanpost.ee, võttes arvesse teie koostatud soovinimekirja, teavitab teid e-posti teel teie salvestatud kaupade hindade langusest.

Hansapost.ee, võttes arvesse teie loodud soovinimekirja, teavitab teid teie salvestatud kauba koguse vähenemisest, kui see väheneb 2 ühikuni.

Eespool nimetatud teavitused on soovinimekirja teenuse lahutamatu osa ja neid ei loeta otseturunduseks. Sellegipoolest on teil õigus nendest teavitustest igal ajal loobuda, tehes asjakohaseid valikuid oma konto iseteeninduses või klõpsates saadud teavituses oleval loobumislingil.

Ostukorvi lisatud kaubad ja meeldetuletused

Teie ostukorvi lisatud kaupu hoitakse ostukorvis kuni 90 päeva. Kui te ei osta asjakohast kaupa ostukorvis 90 päeva jooksul, eemaldatakse see automaatselt ostukorvist.

Hansapost.ee saadab teile e-posti teel meeldetuletusi teie ostukorvi lisatud ja ostmata jäänud kaupade kohta.

Meeldetuletused teie ostukorvi jäetud kaupade kohta on mõeldud meelde tuletama samme, mida peate ostu sooritamiseks tegema, ja neid ei loeta otseturunduseks. Sellegipoolest on teil õigus nendest meeldetuletustest igal ajal loobuda, tehes vastavad valikuid oma konto iseteeninduses või klõpsates meeldetuletuses sisalduval loobumislingil.

"Hansaraha"-eurod

Hansapost.ee-l on õigus teid premeerida, andes teile "Hansaraha"-eurosid oma äranägemise järgi. Lisateavet "Hansaraha"-eurode kohta leiate siit.

"Hansaraha"-eurod on piiratud kehtivusega. Kogunenud "Hansaraha"-eurode kehtivusaega saate kontrollida oma isiklikul Hanasapost.ee kontol.

Hansapost.ee teavitab teid teie "Hansaraha"-eurode aegumiskuupäevast e-posti teel.

Need e-kirjad on mõeldud selleks, et saaksite kogunenud "Hansaraha"-eurosid kasutada kuni nende kehtivusaja lõpuni ja neid ei peeta otseturunduse sõnumiteks

Uuringud

Hansapost.ee saab küsida teie arvamust teie ostetud kauba kohta, saates teile vastavasisulise e-kirja.

Uuringuküsimustega e-kirja saamisel on teil õigus valida, kas osalete uuringus ja vastate küsimustele või mitte.

Uuring viiakse läbi statistilistel ja sisemistel administratiivsetel eesmärkidel, mistõttu e-kirju, milles palutakse ostetud kaupade kohta arvamusi jagada, ei peeta otseturunduseks. Sellegipoolest on teil õigus nendest kutsetest igal ajal loobuda, tehes asjakohased valikud oma konto iseteeninduses või klõpsates saadud e-kirjas olevale loobumislingile.

“MinuHansa”

Kõigil registreeritud klientidel on võimalus astuda "MinuHansa" liikmeks ja saada neile kohandatud eripakkumisi, allahindlusi ja muid eeliseid.

Registreeritud klientidele pakutakse järgmiseid teenuseid, mis ei ole kättesaadavad registreerimata klientidele:

3. WWW.HANSAPOST.EE KONTO

3.1. Teil on õigus registreeruda veebilehel ja/või rakenduses, et pääseda juurde või kasutada mõnda lisateenust, mis on saadaval ainult registreeritud klientidele.

3.2. Teie registreerumine veebilehel ja/või rakenduses on tasuta.

3.3. Konto loomiseks peate kasutama Teile kuuluvat e-posti aadressi. Ühe e-posti aadressi kohta võite registreerida ainult ühe konto. Konto loomiseks peate kinnitama, et olete läbi lugenud käesolevad kasutustingimused, Hansapost.ee privaatsuspoliitika ja ostu-müügieeskirjad ning nõustute nendega.

3.4. Kogu teave, mille Te oma konto avamise ajal ja konto kasutamise ajal või pärast seda annate, peab olema täpne ja õige.

3.5. Veebilehel registreerudes ja/või seda kasutades avaldate ja kinnitate Hansapost.ee-le ja müüjale, et Hansapost.ee-le edastatud teave ja/või andmed ja/või dokumendid on täpsed ja ajakohased ning jäävad selliseks iga päev kuni ostulepingu täitmiseni ja Teie konto sulgemiseni.

3.6. Hansapost.ee jätab endale õiguse keelduda Teile konto avamisest oma äranägemise järgi, esitamata Teile põhjust.

3.7. Teil ei ole lubatud jagada, üle anda ega lubada kasutada oma kontot ja sisselogimise andmeid kolmandatel pooltel. Ainult Teie vastutate sisselogimise andmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse ning kõigi toimingute eest, mida Teie konto alt võidakse teha.

3.8. Kui Teil on mingeid kahtlusi oma konto, sisselogimise andmete, parooli või muu turvaelemendi kadumise, varastamise, ebaseadusliku omastamise, loata kasutamise või muul viisil ohtu sattumise kohta, soovitame Teil vahetada parooli. Kui olete teada saanud oma konto, sisselogimise andmete, parooli või muude turvaelementide kadumisest, vargusest, omastamisest või volitamata kasutamisest, peate viivitamatult võtma ühendust Hansapost.ee-ga. Põhjendamatud viivitused Hansapost.ee-le teatamisel ei mõjuta mitte ainult Teie konto turvalisust, vaid võivad põhjustada selle, et vastutate tekkinud kahjude eest ise.

3.9. Pärast kasutustingimuste punktis 2.8 nimetatud probleemi kohta teavituse saamist teeb Hansapost.ee mõistlikke jõupingutusi Teie konto kasutamise peatamiseks. Hansapost.ee ei taga, et Teie konto kasutamine peatatakse kohe. Hansapost.ee ei võta endale vastutust selle eest, et konto kasutamist ei peatatud kohe või see võttis kauem aega, kui oleksite eeldanud.

3.10. Kasutustingimustega nõustudes avaldate ja kinnitate, et kõik Teie konto alt tehtud toimingud (sealhulgas, kuid mitte ainult, ostmine, postitamine, märkeruutude klõpsamine kinnitamiseks, teabe muutmine, tellimine, tellimuste esitamine või maksete tegemine ja muud) loetakse ainult Teie enda tehtuks.

3.11. Veebilehelejuurdepääsu ning selle kasutamise tingimusena nõustute veebilehe kasutamisel järgima kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi.

3.12. Kasutustingimustega nõustudes nõustute kasutama veebilehte ainult oma tarbeks. Igasugune äritegevus, ostupakkumised, lingid teistele veebilehtedele või rakendustele ning muud tegevused veebilehel on keelatud.

3.13. Kasutustingimused kehtivad Teile koos privaatsuspoliitikaga ja ostutingimustega.

3.14. Võite oma konto igal ajal sulgeda, saates oma taotluse veebilehele Hansapost.ee. Pärast seda, kui Hansapost.ee on taotluse saanud ja see on menetletud, peatatakse Teie võimalus oma kontot kasutada.

3.15. Pärast Teie konto kehtivuse lõppemist säilitab Hansapost.ee kontoandmeid kuus kuud. Selle ajavahemiku jooksul võite paluda Hansapost.ee-l oma konto taastada, ilma et kaotaksite teavet, esitades kirjaliku taotluse Hansapost.ee veebilehel/rakenduses näidatud kontaktidel.

3.16. Kui Te oma konto peatamise ajavahemiku jooksul meelt ei muuda, siis konto kustutatakse.

3.17. Pärast lõpetamist jääb kogu teave, mille olete avalikuks teinud Hansapost.ee kodulehel alles.

3.18. Hansapost.ee jätab endale õiguse peatada mis tahes konto või kustutada Teie kontod jäädavalt siinsete kasutustingimuste, privaatsuspoliitika ja muude veebilehel toodud tingimuste ja reeglite rikkumise või veebilehe, seal pakutavate teenuste ebaseadusliku või sobimatu kasutamise tõttu.

3.19. Kui Teie konto on peatatud, ei saa Te veebilehel Hansapost.ee osta ega Hansapost.ee teenuseid kasutada.

3.20. Kui olete rikkunud kasutustingimusi, privaatsuspoliitikat ja muid veebilehel toodud tingimusi ja reegleid ning Teie konto on peatatud, võite oma rikkumise ja konto olekuga seotud lisateabe saamiseks pöörduda Hansapost.ee meeskonna poole.

4. OSTUPROTSESS

4.1. Iga klient saab veebilehte kasutada kas registreeritud kontoga või registreerimata. Konto registreerimiseks kasutatud e-posti aadressi ei saa kasutada registreerimata ostmiseks, kuna Teil palutakse oma kontole sisse logida, kui esitatud e-posti aadress tuntakse ära kui veebilehel registreeritu.

4.2. Registreeritud klientide jaoks on ostuprotsessi esimene samm liikuda veebilehele ja logida sisse oma kontole.

4.3. Kui olete leidnud toote, mida soovite osta, klõpsake nuppu „Lisa ostukorvi“. Kauba juures kuvatakse teile teave kaupa müüva isiku kohta, sealhulgas teave, kas kaupa müüv isik on majandus- või kutsetegevuses tegutsev isik. Samuti kuvatakse teile kauba hind, allahindluse korral hinna alandamisele eelnenud varasem hind. Sealt suunatakse Teid pärast väljaregistreerimist lehele, kus peate sisestama saatmis- ja arveldusteabe. Kui olete teabe sisestanud ja valinud soovitud saatmisviisi, klõpsake tellimuse vormistamiseks lõpliku kinnituse ikoonil.

4.4. Kui olete tellimuse esitanud, sõlmite lepingu konkreetse müüjaga (kehtivad ostu-müügilepingu eeskirjad leiate siit)

4.5. Kui olete tellitud toodete eest maksnud, edastatakse Teie tellimus täitmiseks müüjatele, kes müüvad Teie tellitud tooteid.

4.6. Hansapost.ee teavitab Teid tellimuse olekust e-posti ja tekstsõnumi kaudu.

5. VEEBILEHE/RAKENDUSE SISU

5.1. Veebileht sisaldab Hansapost.ee poolt kättesaadavaks tehtud toodete ja teenuste loetelusid, kirjeldusi ja pilte.

5.2. Hansapost.ee ei vastuta loetelude, kirjelduste või piltide (sealhulgas kõigi veebilehel olevate funktsioonide, spetsifikatsioonide ja hindade) täielikkuse, täpsuse, usaldusväärsuse, kehtivuse ega ajakohasuse eest. Sellist teavet ja veebilehel loetletud toodete saadavust võidakse muuta igal ajal ilma ette teatamata.

5.3. Teatud tooted võivad olla märgistatud vanusepiiranguga või mõeldud ainult teatud vanuses inimestele. Vanusepiiranguga kauba tellimisega kinnitate, et vastate vanusepiirangule.

5.4. Hansapost.ee võimaldab teil päringut tehes otsida veebilehel pakutavaid kaupu. Päringu tegemisel esitatakse teile teave selle kohta, mis kriteeriume otsingu tulemusena esitatud kaupade järjestuse kindlaksmääramisel kasutati.

6. TAGASISIDE, ÜLEVAATED, KOMMENTAARID, TEATISED JA MUU SISU

6.1. Hansapost.ee annab Teile õiguse kommenteerida, postitada sisu ja suhelda. Samuti võimaldab Hansapost.ee teile juurdepääsu teiste klientide poolt vastavale tootele esitatud arvustustele, seejuures esitades teile teavet arvustuse andnud isiku kohta ning selgitust, millistel tingimustel Hansapost.ee tootele esitatud arvustusi esitab.

6.2. Igasuguse teabe, sisu või materjali postitamisega veebilehele annate Hansapost.ee-le tühistamatu, ülemaailmse, tasuta ja all-litsentsimist lubava õiguse, mis kehtib vastavate õiguste kehtivuse jooksul, kuvada, edastada, levitada, avaldada, dubleerida, kohandada, muuta, tõlkida, luua tuletatud teoseid ja kasutada muul viisil iga ja kogu sisu mis tahes vormis Hansapost.ee äranägemise järgi mis tahes eesmärgil, mis võib Hansapost.ee-le kasulik olla. Kasutustingimustega nõustudes avaldate ja kinnitate, et Teil on kõik õigused Hansapost.ee-le selline litsents anda.

6.3. Siinsega nõustute, et Hansapost.ee võib vabalt kasutada mis tahes ideid, mille Te olete esitanud või avalikustanud mis tahes eesmärgil. Hansapost.ee võib all-litsentsida oma õigusi sisule ja ideedele mitme all-litsentsi astme kaudu. Hansapost.ee ei ole praegu ega tulevikus mingil juhul kohustatud:

6.3.1. säilitama mis tahes sisu või ideed konfidentsiaalsena;

6.3.2. maksma mis tahes sisu või idee eest hüvitist; ega

6.3.3. mis tahes sisule või ideele vastama.

6.4. Klient, kinnitab ja nõustub, et tema poolt avaldatud sisu, postitus või arvamus:

6.4.1. peab olema tõene, täpne ja seaduslik;

6.4.2. ei ole petlik, kahjulik ega eksitav.

6.5. Kliendil on keelatud avaldada ebaseaduslikku, roppu, ähvardavat, laimavat, intellektuaalomandi õigusi (sealhulgas avalikustamisõigusi) rikkuvat või muul viisil kolmandatele isikutele kahjulikku või taunitavat sisu, samuti tarkvaraviirustest koosnevat või tarkvaraviirusi sisaldavat sisu, poliitilisi kampaaniaid, müügipakkumisi, ahelkirju, masspostitusi või mis tahes vormis rämpsposti või tellimata ärilisi elektroonilisi sõnumeid sisaldavat sisu.

6.6. Sisu loetakse keelatuks, kui see:

6.6.1. on vale, petlik, ebatäpne või eksitav;

6.6.2. rikub mis tahes seadusi või on muul moel isikute õiguseid rikkuv;

6.6.3. on kaitstud teiste (sealhulgas Hansapost.ee) õigustega või rikuks neid, sealhulgas mis tahes patendi-, autori-, kaubamärgi-, ärisaladuse-, avalikustamis- või privaatsusõigus või mis tahes muu omandiõigus, ilma asjakohase omaniku selgesõnalise eelneva kirjaliku nõusolekuta;

6.6.4. on ropp, vääritu, pornograafiline või muul moel taunitav;

6.6.5. on halvustav, laimav, ähvardav, ahistav, solvav, laimav, vihkav või piinlikkust tekitav mõnele muule isikule või üksusele, nagu Hansapost.ee on oma äranägemise järgi määranud;

6.6.6. kiusab taga, ahistab, alandab või hirmutab üksikisikut või üksikisikute rühma usu, soo, seksuaalse sättumuse, rassi, etnilise kuuluvuse, vanuse või puude alusel;

6.6.7. on vägivaldne või ähvardav või propageerib vägivalda või mis tahes tegevusi, mis on mõne isiku või rühma suhtes ähvardavad;

6.6.8. sisaldab reklaame, pakkumisi või rämpsposti linke teistele veebilehtedele või eraisikutele ilma Hansapost.ee eelneva kirjaliku loata;

6.6.9. esineb teise ettevõtte, isiku või üksusena, sealhulgas Hansapost.ee, temaga seotud üksused, töötajad ja esindajad;

6.6.10. rikub veebilehel ja rakenduses avaldatud mis tahes eeskirju;

6.6.11. on mõeldud Hansapost.ee veebilehe või Hansapost.ee koostööpartnerite kahjustamiseks, kahju tegemiseks, blokeerimiseks või muul viisil segamiseks.

6.7. Kui avaldate kasutustingimuste punktides 5.5 ja 5.6 nimetatud sisu või kui Hansapost.ee või mõni kolmas isik tõestab, et Teie avaldatud teave ei vasta kasutustingimuste punktis 5.4 määratletud kriteeriumidele, lasub kogu vastutus Teil. Sel juhul on Hansapost.ee-l õigus kustutada või peatada Teie konto kasutamine ilma ette teatamata.

6.8. Hansapost.ee jätab endale õiguse kustutada Teie avaldatud ebaseaduslik sisu või sisu, mis võib rikkuda kolmandate isikute õigusi või õigustatud huve.

6.9. Hansapost.ee jätab endale õiguse (kuid mitte kohustuse) oma äranägemise järgi jälgida, hinnata ja analüüsida veebilehe sisu ning mis tahes kasutamist ja juurdepääsu nendele, sealhulgas määrata kindlaks vastavus kasutustingimustele ja muudele tegevusreeglitele, mille Hansapost.ee võib olla kehtestanud.

6.10. Samuti on Hansapost.ee-l õigus (kuid mitte kohustus) oma äranägemise järgi veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtud sisu redigeerida, teisaldada, kustutada või selle avaldamisest keelduda mis tahes põhjusel, sealhulgas kasutustingimuste rikkumine, olgu need juriidilised või muud põhjused.

6.11. Vaatamata ülalnimetatud õigusele vastutab klient ainuisikuliselt tema poolt kättesaadavaks tehtud sisu eest ja nõustub hüvitama Hansapost.ee -le kõik nõuded, mis tulenevad tema poolt kättesaadavaks tehtud sisust.

7. HANSAPOST.EE ÕIGUSED

7.1. Hansapost.ee-l on õigus veebilehe mõnda või kõiki tunnusjooni muuta, peatada või katkestada, samuti muuta veebilehe elementide kujundust oma äranägemise järgi. Sealhulgas on Hansapost.ee-l õigus muuta pakutavaid teenuseid ja nende sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, teenuste edasiarendamise eesmärgil, teenuste kohandamiseks uue tehnilise keskkonnaga või muudel olulistel teenuste sisuliste muudatustega seotud põhjustel. Teavet teenuseid puudutavate muudatuste kohta edastatakse teile Hansapost.ee veebilehel.

7.2. Hansapost.ee-l on õigus peatada või lõpetada Hansapost.ee veebileht igal ajal ette teatamata oma äranägemise järgi. Sel juhul Hansapost.ee kõik vastu võetud ja kinnitatud tellimused ning Hansapost.ee e-poe veebilehe kaudu uusi tellimusi enam esitada ei saa.

7.3. Hansapost.ee-l on õigus uuendada teenuseid ja nende sisu, et tagada pakutava teenuse vastavus käesolevatele kasutustingimustele, sealhulgas teenuse kasutamise turvalisuse tagamiseks. Teavet uuenduste kohta edastatakse teile Hansapost.ee veebilehel.

7.4. Teenuse tingimuste muutumise korral (näiteks turutingimuste muutumine, õigusaktide muutmine jne) on Hansapost.ee-l õigus muuta teenuste osutamise ulatust või viisi, peatada või katkestada teenus. Juhul kui klient muudatustega ei nõustu, peaks ta lõpetama Hansapost.ee teenuste kasutamise.

7.5. Kui klient üritab kahjustada Hansapost.ee töö stabiilsust, turvalisust või ei täida oma kohustusi, on Hansapost.ee-l õigus oma äranägemisel viivitamata peatada või lõpetada kliendi juurdepääs Hansapost.ee veebilehele või tühistada kliendi konto ette teatamata.

8. KOLMANDATE POOLTE VEEBILEHED

8.1. Veebilehel olevad viited kolmandate poolte nimele, märgile, toodetele või teenustele või lingid kolmandate poolte veebilehele või teabele ei kujuta endast kolmanda poole või tema teabe, toodete või teenuste heakskiitmist, sponsorlust ega soovitamist.

8.2. Hansapost.ee ei vastuta ühegi kolmanda poolega seotud veebilehe sisu ega lingitud veebilehel sisalduva lingi eest, sealhulgas kolmanda poole mis tahes muu sotsiaalmeedia- või mobiilirakenduse platvormi eest, millega Hansapost.ee töötab või muul viisil suhtleb, samuti ei vastuta Hansapost.ee mis tahes sellise veebilehe või platvormi operaatori tegevuse või tegevusetuse eest. Kolmanda poole veebilehe või platvormi kasutamine on Teie enda vastutusel ja seda reguleerivad kolmanda poole tingimused ja reeglid (sealhulgas tema privaatsuspoliitika).

9. KONFIDENTSIAALSUS

9.1. Me teadvustame, et saame oma teenuste osutamise ajal teavet, mis on loomult isiklik, konfidentsiaalne ja/või seotud omandiõigusega, sealhulgas, kuid mitte ainult, Teie isikuandmeid ja/või muud Teie esitatud teavet ja dokumente, samuti Teie ja Hansapost.ee suhtega seotud teavet. Seetõttu nõustume hoidma kogu konfidentsiaalset teavet usalduslikult ja konfidentsiaalsuse tingimusi täites ning kinnitame, et seda kasutatakse ainult teenuste osutamiseks vajalikel eesmärkidel ega kasutata ühelgi muul eesmärgil ega avaldata ühelegi kolmandale poolele.

9.2. Konfidentsiaalsuskohustus kohaldub, alati, välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud teisiti, ning juhtudel, kui Hansapost.ee peab teavet avalikustama õigusaktide alusel või ametiasutuse seadusliku otsuse alusel või kui kõnealune teave on juba avalikult kättesaadav.

10. GARANTII PUUDUMISE KLAUSEL

10.1. Hansapost.ee ei võta endale vastutust veebilehe, Hansapost.ee süsteemide, teenuste, teabe ega sisu kasutamisest saadud tulemuste eest. Nende kasutamine on ainult Teie vastutusel.

10.2. Veebilehte, rakendust, Hansapost.ee süsteeme, teavet, teenuseid ja sisu pakutakse põhimõttel „nagu see on“. Hansapost.ee, tema litsentsiandjad ja tarnijad loobuvad seadusega lubatud suurimas mahus kõigist otsestest või kaudsetest, seadusest tulenevatest või muudest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsetest garantiidest kaubeldavuse, kolmandate isikute õiguste rikkumata jätmise ja konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta. Hansapost.ee ja tema tütarettevõtted, litsentsiandjad ja tarnijad ei võta mingit vastutust ega anna mingeid garantiisid veebilehel või Hansapost.ee süsteemides sisalduva või nende kaudu pakutava sisu, teabe või teenuste täpsuse, täielikkuse, turvalisuse ega ajakohasuse kohta. Ükski teave, mille olete saanud veebilehelt, ei loo garantiid, mida Hansapost.ee ei ole kasutustingimustes sõnaselgelt öelnud.

10.3. Mõnes jurisdiktsioonis pole garantii piirangud lubatud, seega ei pruugi selles jaotises olevad piirangud ja välistused Teie suhtes kehtida. Kui tegutsete kliendina, ei mõjuta need sätted Teie õigusaktidest tulenevaid õigusi, mida ei saa lepinguga välistada või piirata.

11. VASTUTUSE PIIRAMINE

11.1. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ja niivõrd, kuivõrd Hansapost.ee muul viisil leitakse olevat vastutav kahjude eest, vastutab Hansapost.ee ainult tegelike, tõendatud ja õigustatud kahjude eest. Seadusega lubatud ulatuses ei vastuta Hansapost.ee, tema tütarettevõtted, litsentsiandjad, tarnijad ega veebilehel nimetatud kolmandad isikud mingil juhul juhusliku, kaudse, näiliku, ega karistusliku kahju, saamata jäänud tulu või kahju eest, mis tuleneb kaotatud andmetest või äritegevuse katkemisest, mis tuleneb veebilehe, Hansapost.ee süsteemide, teabe, teenuste või sisu kasutamisest või võimatusest seda kasutada, kas garantii, lepingu, kahju tekitamise, õigusvastaselt tekitatud kahju või mõne muu õigusteooria alusel ning kas Hansapost.ee-le antakse selliste kahjustuste võimalusest teada või mitte. Seadusega lubatud ulatuses on kasutustingimustes Teile ette nähtud õiguskaitsevahendid ainsad ja piirduvad kasutustingimustes sõnaselgelt sätestatutega. Vastutuse piiranguid ei kohaldata niivõrd, kuivõrd seda piirab kohaldatav õigus.

12. INTELLEKTUAALOMAND

12.1. Veebilehe sisu, nagu tekst, graafika, pildid, kaubamärgid, teenusemärgid, logod ja muu materjal, on kaitstud Leedu Vabariigi, Euroopa Liidu ning vastava Euroopa Liidu liikmesriigi seaduste alusel autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi seadustega ning need on Hansapost.ee omand. Sellise sisu loata kasutamine võib rikkuda autoriõiguse, kaubamärgi ja muid seadusi. Te ei tohi müüa, muuta, reprodutseerida, kuvada, avalikult esitada, levitada, tuletatud teoseid luua ega veebilehe sisu muul viisil kasutada ega rakendada ühelgi viisil avalikul või ärilisel eesmärgil. Veebilehe sisu kasutamine mis tahes muul veebilehel või võrku ühendatud arvutikeskkonnas mis tahes eesmärgil on keelatud.

12.2. Te tunnistate, et Hansapost.ee omab Hansapost.ee kaubamärkide ainuõigusi. Te ei tohi kasutada Hansapost.ee-d ühegi toote, teenuse, domeeni või ettevõtte nime osana ega tohi Teie ja Hansapost.ee õigussuhte kehtivuse ajal teha ega lubada mingeid toiminguid, mis on vastuolus Hansapost.ee kaubamärgi ainuõigustega, välja arvatud juhul, kui saite Hansapost.ee eelneva nõusoleku, ja sellisel juhul rangelt nõusolekuga ette nähtud ulatuses. Miski nendes kasutustingimustes ei anna Teile veebilehe omandiõigust ega mingeid õigusi nendega seoses, välja arvatud see, mis on vajalik veebilehele juurdepääsu saamiseks ja Hansapost.ee teenuste kasutamiseks. Te võtate endale kohustuse mitte kohandada ega proovida kõrvale hoida ega kustutada veebilehel sisalduvaid teateid, sealhulgas, kuid mitte ainult, intellektuaalomandi teatisi ja eriti veebilehele manustatud või nendes sisalduvaid digitaalseid õigusi või muid turvameetmeid.

13. KAEBUSED

13.1. Kui Te pole Hansapost.ee veebilehe, pakutavate teenustega rahul, saate oma kaebuse esitada Hansapost.ee klienditeenindusele. Teil tuleb selgelt märkida, et soovite esitada kaebust. See aitab eristada kaebust pelgast päringust.

14. LÕPPSÄTTED

14.1. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus. Kasutustingimusi, privaatsuspoliitikat, ostulepingut ja muid dokumente (kui need on olemas) reguleerivad ja neid tõlgendatakse Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide alusel. Kõik kasutustingimustest, privaatsuspoliitikast, Ostulepingust ja muudest dokumentidest (kui need on olemas) tulenevad või nendega seonduvad erimeelsused lahendatakse vastavalt ostu-müügilepingus näidatud korrale.

14.2. Kehtivus. Kasutustingimused kehtivad, kuni kasutate veebilehte . Teie suhtes kehtib kasutustingimuste see versioon, mis kehtis sellel ajal, kui Teile asjakohaseid teenuseid osutati.

14.3. Muudatused. Kasutustingimused ja lisatingimused võivad muutuda. Teave muudatuste kohta tehakse Teile kättesaadavaks Hansapost.ee veebilehel. Juhul kui Te muudatustega ei nõustu, võite lõpetada oma lepingu Hansapost.ee-ga vastavalt kasutustingimustele.

14.4. Kehtetus. Kui mõni kohus või õigusasutus leiab, et mõni kasutustingimuste säte on kehtetu, jõustamatu või ebaseaduslik, jäävad muud sätted kehtima ja jõusse ning seda sätet muudetakse sellises ulatuses nagu võimalik, et tagada tema kehtivus, täitmisele pööratavus ja seaduslikkus.

14.5. Täidetavus. Ükski kasutustingimuste säte ei tohi olla mõeldud täitmiseks muudele isikutele peale Teie ja Hansapost.ee.