Ostukindlustus

Kust ja kuidas kindlustust osta?

Ostukindlustuse saate osta, märkides tootelehel oleva märke „Kindlustus“ kõrval oleva ruudu (vt allolevat pilti) ja valides soovitud kindlustuse tähtaja. Kindlustuse saate osta ka ostu esimeses etapis, märkides ruudu ja valides tähtaja.

Mida teha kindlustusjuhtumi korral?

  • Kindlustusjuhtumist teavitage 3 kalendripäeva jooksul volitatud esindajat Garantiiekspert (UAB Garantijų centras) telefonil +372 634 7347 või e-posti aaadressil [email protected]

  • Täpsemate kindlustustingimuste saamiseks võtke palun ühendust Hansapost.ee: [email protected] või pöörduge volitatud isiku garantiieksperdi (UAB Garantijų centras) poole telefonil +372 634 7347 või e-posti aaadressil [email protected]

Teabedokumendis on üldine ülevaade kindlustusteenuse kohta. Teabedokument ei kajasta sõlmitava lepingu eripärasid. Terviklik teave sõlmitava kindlustuslepingu kohta on teistes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil. 

Mis tüüpi kindlustusega on tegemist?

Ostukindlustus hõlmab kestvuskaupade, mis ostetakse või renditakse majapidamis-, meelelahutus- ja majanduslikuks otstarbeks (edaspidi nimetatud „kaup“), kindlustamist välise toime eest, sh sissemurdmisega vargus ja/või röövimine, ning pikendatud garantiikindlustust seadme sisemistele riketele pärast tootja või müüja antud garantiiaja lõppemist.